საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: "ინვესტმენტის საფუძვლები - შეფასება და მენეჯმენტი" სახელმძღვანელოს თარგმნა
მოკლე აღწერა: "ინვესტმენტის საფუძვლები- შეფასება და მენეჯმენტი" სახელმძღვანელოს თარგმნა ინგლისურიდან. გამომცემლობა McGraw Hill, 2018, 724 გვ. სახელმძღვანელო გამოიყენება სასაწავლო პროცესში ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.
ხელმძღვანელი: ჯღამაძე ნინო
მონაწილეები: გეგეშიძე ეკა,დავითაია ნინო
საკითხის აქტუალობა: ქართულენოვანი სახელმძღვანელოების ნაკლებობა. სასაწავლო პროცესში ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის გამოიყენება ინგლისურენოვანი სახელმძღვანელო.
მოსალოდნელი სიახლე: სრულფასოვანი ქართულენოვანი სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე.
სავარაუდო გეგმა: სახელმძღვანელოს ბეჭდვა დასრულდება 2023 წელს
დონორი: აშშ საელჩო
გრანტი: წიგნის თარგმნის პროგრამა
სკოლა/დეპარტამენტი: ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 2020-07-01
დასრულება: 2023-07-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: $17,269
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა: $17,269
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: $8,813
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა