საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ამერიკის ნუმიზმატთა ასოციაციაში დაცული ქართული ნუმიზმატიკური განძის კვლევა-პუბლიკაცია
მოკლე აღწერა: პროექტი გულისხმობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქალაქ ნიუ-იორში მდებარე ამერიკის ნუმიზმატთა საზოგადოების ფონდებში დაცული შუა საუკუნეების ქართული მონეტების კვლევასა და პუბლიკაციას
ხელმძღვანელი: ბერიკაშვილი დავით
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა: აღნიშიშული კოლექცია წარმოადგენს დღემდე უცნობ მასალას, რომელის შესახებ არავითარი ცნობები არ არსებობს ქართულ სამეცნიერო საზოგადოებაში. აღნიშნულ კოლექციას მიაკვლია არქეოლოგმა დავით ბერიკაშვილმა 2022 წელს, ამერიკის ნუმიზმატთა საზოგადოების ფონდებში, დღეისათვის მიმდინარეობს მასალის ვიზუალური გადაღება და მომზადება პუბლიკაციისათვის.
მოსალოდნელი სიახლე: პროექტის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება ახალი კატალოგი, რომელიც წარმოადგენს დღემდე უცნობ, აშშ-ში დაცულ შუა საუკუნეების პერიოდის 200-მდე ქართულ მონეტასა და საფასეს
სავარაუდო გეგმა: 2022 წელს დასრულდა კოლექციის 75 %-ის ფოტოგადაღება. 2023 წელს დაგეგმილია კოლექციის ფოტოგადაღების დასრულება. 2023 წელს მომზადდება სამონეტო კატალოგი. მონოგრაფია გამოქვეყნდება 2024-2025 წელს
დონორი: საქართველოს უნივერსიტეტი
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი: არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრი
დაწყება: 2022-10-02
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი:
პროექტის ღირებულება: 5 000 აშშ დოლარი (პირველი ეტაპის სამუშაოები)
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა: ANS (American Numismatic Society)
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა