საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: სითხის ნაკადის ინტერდისციპლინარული კვლევა ფოროვან მასალაში მრავალფაზიანი რიცხვითი სიმულაციის და ექსპერიმენტის საშუალებით
მოკლე აღწერა:
ხელმძღვანელი: თავზარაშვილი კახაბერ
მონაწილეები: ნადირაშვილი ნატო,ნოსელიძე ირაკლი
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: რუსთაველის ფონდი
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი:
დაწყება: 2023-05-01
დასრულება: 2026-05-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 224007
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა