საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: რიჩარდ პაიპსის მკვლევართა გრანტი
მოკლე აღწერა: " პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის რიჩარდ პაიპსის მკვლევართა გრანტი ითვალისწინებს სამეცნიერო კვლევას ვარშავის (პოლონეთი) არქივში.
ხელმძღვანელი: კიკნაძე ვაჟა
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემია
გრანტი: ფუნდამენტური კვლევები
სკოლა/დეპარტამენტი: ისტორიის დეპარტამენტი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი:
პროექტის ღირებულება: 5,000 PLN
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 5,000 PLN
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა