საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: სამაგისტრო პროგრამის მომზადება "European Media and Communication Studies"
მოკლე აღწერა: ვერსალის უნივერსიტეტთან ერთობლივად ორმაგი ხარისხის სამაგისტრო პროგრამის მომზადება
ხელმძღვანელი: კალაძე ნათია
მონაწილეები: ბიბილაშვილი ლელი
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: ევროპის საბჭო
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი: სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: უარყოფილი
შედეგი: არ დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 55,000 EUR
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა