საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: საქართველო XI-XV საუკუნეებში
მოკლე აღწერა: წარმოდგენილ პროექტში შესწავლილი იქნება XI-XV საუკუნეების საქართველოს ისტორია, იმდროინდელი საზოგადოების ყოფა, იდენტობა, სოციალური და სამართლებრივი სივრცის ამსახველი სურათი. კერძოდ, იმ ეპოქის ადამიანი, როგორც საზოგადოების წევრი, თავისი ისტორიული მეხსიერებით, სამყაროს ისტორიულ-გეოგრაფიული აღქმით და თვალსაწიერით. ამ კუთხით შეიქმნება იმდროინდელი საქართველოს საზოგადოების, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური, კულტურული და პოლიტიკურ-სამართლებრივი ისტორიის შემსწავლელი ფუნდამენტური ნაშრომი
ხელმძღვანელი: სანაძე მანანა
მონაწილეები: გოგოლაძე ანდრო,მაჭარაშვილი ტრისტან,სალუქვაძე ვანო
საკითხის აქტუალობა: საჭიროდ მიგვაჩნია შეიქმნას ფუნდამენტური ნაშრომი რომელიც ჩვენი ქვეყნის შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები განხილული იქნება, არა პოლიტიკური ისტორიის ჭრილში, არამედ საზოგადოების ყოველდღიურობის შესწავლის კუთხით.
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა: კვლევის ძირითადი მიმართულებები:"ქართლის ცხოვრება" -შუა საუკუნეების ქართული საზოგადოების ისტორიული მეხსიერების და კოსმოგრაფიის, ქართველთა ეთნოკულტურული იდენტობი ძირითადი წყარო. ეპოსური ლიტერატურა - როგორც ეპოქის სურათი - კოსმოგრაფია სამართლის ძეგლები - სოციალური წრეები, მათი ადგილი საზოგადოებაში. ქართველ ფილოსოფოსთა და საეკლესიო მოღვაწეთა სამეცნიერო მემკვიდრეობის გააზრება და შესწავლა ეპოქის მსოფლმხედველობრივ ჭრილში შუა საუკუნეების კარტოგრაფია, როგორც ეპოქის თვალსაწიერის ვიზუალური სურათი
დონორი: საქართველოს უნივერსიტეტი
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი: თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტი
დაწყება: 2022-04-08
დასრულება: 2025-04-08
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება:
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია: მონოგრაფია

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა